Hoe bereken je het gemiddelde?

hoe bereken je het gemiddelde

Als je een reeks getallen hebt en je wilt weten wat het gemiddelde is, dan ben je bij ons aan het juiste adres! In deze sectie gaan we je vertellen hoe je het gemiddelde kunt berekenen. Dit kan handig zijn bij het doen van statistisch onderzoek, bijvoorbeeld.

Om te beginnen, laten we eerst eens kijken naar de formule voor het berekenen van het gemiddelde. Zoals bovenaan vermeld is, is een van de SEO relevante keywords van dit gedeelte ‘gemiddelde formule’.

Je hebt nu alvast een idee van wat deze formule inhoudt. In de volgende gedeelten zullen we de basisprincipes bespreken en enkele voorbeelden geven van hoe je het gemiddelde kunt gebruiken.

Gemiddelde berekenen: de basisprincipes

Het berekenen van een gemiddelde lijkt op het eerste gezicht misschien ingewikkeld, maar gelukkig is het vrij eenvoudig. Je hebt hiervoor wel enige basiskennis nodig. Allereerst dien je te weten welke gegevens je nodig hebt. Dit zijn de getallen waarvan je het gemiddelde wilt bepalen. Deze kunnen zowel positieve als negatieve waarden zijn.

Vervolgens dien je deze getallen op te tellen. Dit totaal deel je vervolgens door het aantal getallen dat je hebt opgeteld. Zo kom je tot het gemiddelde.

Een voorbeeld: als je het gemiddelde wilt berekenen van de getallen 4, 3, 6, 12, 8, dan tel je deze getallen op. Het totaal is 33. Dit totaal deel je vervolgens door het aantal getallen dat je hebt opgeteld (5). Het gemiddelde is dan 6,6.

De formule voor het berekenen van het gemiddelde is als volgt:

gemiddelde = (som van alle getallen) / (aantal getallen)

Als je deze formule toepast, kun je het gemiddelde van een willekeurige verzameling getallen berekenen.

De formule voor het berekenen van het gemiddelde

In deze sectie gaan we dieper in op de formule die je kunt gebruiken om het gemiddelde te berekenen. Om het gemiddelde te berekenen moet je alle waarden bij elkaar optellen en vervolgens delen door het aantal waarden. Met deze formule kun je gemakkelijk het gemiddelde uitrekenen:

(waarde 1 + waarde 2 + waarde 3 + … + waarde n) / n

Waarbij n staat voor het aantal waarden dat je wilt middelen. Stel dat je het gemiddelde wilt berekenen van de cijfers 5, 7, 8, 6 en 9. De formule wordt dan:

(5 + 7 + 8 + 6 + 9) / 5 = 7

Zoals je ziet, is het berekenen van het gemiddelde met behulp van deze formule een simpele berekening.

Maar er zijn situaties waarin het berekenen van het gemiddelde iets ingewikkelder is. Bijvoorbeeld wanneer je te maken hebt met gewogen gemiddelden, wat we bespreken in de volgende sectie.

Voorbeelden van het berekenen van het gemiddelde

Hieronder vind je enkele voorbeelden van het berekenen van het gemiddelde:

 • Je wilt het gemiddelde berekenen van de scores van een groep studenten. De scores van de studenten zijn respectievelijk 7, 8, 6, 9 en 7. Het gemiddelde bereken je als volgt:

  Het gemiddelde is in dit geval 7,4.

 • De maandelijkse omzet van een bedrijf is als volgt: €10.000,-, €9.000,-, €11.000,-, €13.000,- en €12.000,-. Het gemiddelde bereken je als volgt:

  Het gemiddelde is in dit geval €11.000,-.

 • Je hebt het aantal uren geslapen afgelopen week bijgehouden. Het aantal uren per dag was respectievelijk: 7, 6, 8, 7, 9, 6 en 7. Het gemiddelde bereken je als volgt:

  Het gemiddelde is in dit geval 7 uur.

Zoals je kunt zien, is het berekenen van het gemiddelde niet erg moeilijk. Zolang je de formule begrijpt, kun je het gemiddelde uitrekenen voor vrijwel elke set gegevens.

Het gewogen gemiddelde berekenen

Naast het berekenen van het normale gemiddelde, kun je ook een gewogen gemiddelde berekenen. Dit gebruik je wanneer bepaalde waarden meer gewicht hebben dan andere waarden.

Om het gewogen gemiddelde te berekenen, vermenigvuldig je elke waarde met het bijbehorende gewicht, tel je de uitkomsten bij elkaar op en deel je dit door de som van de gewichten. Dit is de formule:

gewogen gemiddelde = (∑ (waarde x gewicht)) / (∑ gewichten)

Hieronder vind je een voorbeeld:

 1. Student A haalt een 7 voor zijn tentamen met een gewicht van 2
 2. Student B haalt een 9 voor zijn tentamen met een gewicht van 4
 3. Student C haalt een 6 voor zijn tentamen met een gewicht van 3

Om het gewogen gemiddelde van deze scores te berekenen, vermenigvuldig je de score van student A (7) met het gewicht (2), de score van student B (9) met het gewicht (4) en de score van student C (6) met het gewicht (3). Vervolgens tel je deze uitkomsten bij elkaar op (14 + 36 + 18 = 68) en deel je dit door de som van de gewichten (2 + 4 + 3 = 9). Het gewogen gemiddelde van deze scores is dus 7.55.

Gewogen gemiddelde berekeningen kunnen nuttig zijn in situaties waarbij sommige waarden belangrijker zijn dan andere, bijvoorbeeld bij financiële rapportages waar sommige uitgaven meer invloed hebben op het totale budget.

Wanneer gebruik je het gemiddelde?

Het berekenen van het gemiddelde kan in verschillende situaties handig zijn. Zo kun je het gemiddelde gebruiken om een beter beeld te krijgen van een bepaalde dataset of om trends te ontdekken.

Bijvoorbeeld, wanneer je het gemiddelde salaris van werknemers binnen een bepaald bedrijf wilt weten, kan het berekenen van het gemiddelde je een idee geven van wat iemand bij dat bedrijf kan verdienen. Het gemiddelde kan ook gebruikt worden in de statistiek om de centrale neiging van een dataset weer te geven.

Als je nieuwsgierig bent naar hoe het gemiddelde berekend wordt, kun je terugkeren naar onze eerdere secties om meer te leren over de formule en hoe je deze kunt toepassen.

Het gemiddelde versus de mediaan

Bij het berekenen van statistieken wordt vaak gebruik gemaakt van het gemiddelde en de mediaan. Maar wat is precies het verschil tussen deze twee begrippen?

Het gemiddelde is het totaal van alle waarden gedeeld door het aantal waarden. Het wordt vaak gebruikt om een algemeen beeld te geven van de gegevens. Echter heeft het gemiddelde de neiging om te worden beïnvloed door extreme waarden in de dataset.

De mediaan is de middelste waarde in een geordende dataset. Het wordt gebruikt om de centrale tendens van een dataset te bepalen. De mediaan is minder gevoelig voor de invloed van uitschieters omdat het niet afhankelijk is van alle gegevens.

In sommige gevallen kan het beter zijn om de mediaan te gebruiken in plaats van het gemiddelde. Bijvoorbeeld bij een dataset die grote uitschieters heeft, kan de mediaan een beter beeld geven van de centrale tendens.

Toch heeft het gemiddelde zijn voordelen. Het is gemakkelijker te begrijpen en te berekenen dan de mediaan. Ook wordt het gemiddelde vaak gebruikt bij analyses waarbij het belangrijk is om alle gegevens te verwerken.

Kortom, het gemiddelde en de mediaan kunnen beide nuttig zijn bij het analyseren van een dataset. Welke van de twee het beste is, hangt af van de specifieke dataset en de analyse die wordt uitgevoerd.

gemiddelde berekenen

Een voorbeeld:

Stel je voor dat je de salarissen van tien werknemers in een bedrijf onderzoekt. Het gemiddelde van deze salarissen is €50.000 per jaar. Echter, als de CEO van het bedrijf €1.000.000 per jaar verdient, zal het gemiddelde veel hoger liggen dan de salarissen van de meeste andere werknemers. In dit geval kun je dus beter de mediaan gebruiken omdat deze minder beïnvloed wordt door de uitschieter.

Gemiddelde berekeningen in verschillende contexten

Het berekenen van het gemiddelde is een basisprincipe in wiskunde en statistiek, maar het wordt ook veel toegepast in andere contexten. Zo kan het een handig hulpmiddel zijn bij financiën, waarbij je het gemiddelde inkomen of de gemiddelde uitgaven wilt berekenen. Ook in de wetenschap en bij statistisch onderzoek wordt het gemiddelde vaak gebruikt om resultaten te analyseren.

Daarnaast is het gemiddelde ook nuttig in dagelijkse situaties, zoals bij het berekenen van het gemiddelde aantal klanten in een winkel of het gemiddelde aantal gasten op een feest. Door het gemiddelde te berekenen, krijg je een overzicht van de situatie en kun je betere beslissingen nemen.

Maar het is belangrijk om op te merken dat het gemiddelde niet altijd het meest relevante getal is om te gebruiken. In sommige gevallen kan de mediaan of andere statistische maatregelen beter geschikt zijn. Het is daarom altijd belangrijk om te kijken naar de context waarin je het gemiddelde wilt berekenen en te bepalen welke statistische maatregel het meest geschikt is.

Het gemiddelde en outliers

Outliers kunnen flinke invloed hebben op het berekende gemiddelde. Stel je bijvoorbeeld voor dat je het gemiddelde inkomen van een stad wilt berekenen en er is één inwoner die extreem veel verdient. Het gemiddelde zal dan een vertekend beeld geven van de werkelijkheid.

Het is daarom belangrijk om na te denken over hoe je wilt omgaan met outliers bij het berekenen van het gemiddelde. Eén mogelijkheid is om deze extremen uit de dataset te verwijderen voordat je het gemiddelde berekent. Een andere optie is om het gewogen gemiddelde te gebruiken, waarbij je de waardes van de outliers minder zwaar laat meewegen.

Het is echter ook belangrijk om te onthouden dat outliers soms juist belangrijke informatie kunnen bevatten. Het is daarom verstandig om altijd kritisch te kijken naar de datapunten en te bepalen hoe ze het beste gebruikt kunnen worden bij het berekenen van het gemiddelde.

Gemiddelde berekeningen in Excel

Voor het berekenen van het gemiddelde kun je ook gebruik maken van Excel. Dit is handig wanneer je veel gegevens hebt die je snel wilt verwerken. Hieronder vind je een stapsgewijze uitleg.

Stap 1: Open Excel

Stap 2: Voer gegevens in

Voer de gegevens in waarvan je het gemiddelde wilt berekenen. Zet elke waarde in een aparte cel.

Stap 3: Selecteer de cellen

Selecteer de cellen waarvan je het gemiddelde wilt berekenen.

Stap 4: Gebruik de formule

Typ de formule =GEMIDDELDE(A1:A10) (vervang A1:A10 door de daadwerkelijke celrange waar je het gemiddelde van wilt berekenen) in een cel en druk op enter. Het gemiddelde wordt automatisch berekend.

Stap 5: Controleer of de uitkomst klopt

Controleer of de uitkomst van het berekende gemiddelde klopt met de gegevens die je hebt gebruikt. Zo niet, controleer dan of je de juiste celrange hebt geselecteerd of dat de gegevens correct zijn ingevoerd.

Door deze stappen te volgen kun je het gemiddelde snel en gemakkelijk berekenen in Excel.

Praktische tips voor het berekenen van het gemiddelde

Het berekenen van het gemiddelde lijkt misschien een simpele taak, maar er zijn wel degelijk enkele valkuilen waar je voor moet oppassen. Hier zijn enkele praktische tips om je te helpen bij het berekenen van het gemiddelde.

Tip 1: Zorg voor accurate gegevens

Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de gegevens die je gebruikt voor het berekenen van het gemiddelde nauwkeurig zijn. Als de gegevens niet kloppen, dan zal het gemiddelde ook niet kloppen.

Tip 2: Begrijp de formule

Zorg ervoor dat je de formule begrijpt die je gebruikt voor het berekenen van het gemiddelde. De formule voor het berekenen van het gemiddelde is vrij eenvoudig, maar het is belangrijk om te weten hoe je deze moet toepassen op de gegevens die je hebt.

Tip 3: Let op outliers

Outliers, of uitschieters, kunnen een grote invloed hebben op het berekende gemiddelde. Het is belangrijk om te weten hoe je kunt omgaan met extreme waarden en wat voor invloed dit heeft op het gemiddelde.

Tip 4: Gebruik de juiste notatie

Gebruik de juiste notatie voor het gemiddelde om verwarring te voorkomen. Het gemiddelde wordt meestal genoteerd als een “x met een streep erboven”, maar er zijn ook andere notaties in omloop. Zorg ervoor dat je de notatie gebruikt die gangbaar is in jouw vakgebied of sector.

Tip 5: Maak gebruik van Excel

Excel kan een handige tool zijn voor het berekenen van het gemiddelde. Maak gebruik van de formules in Excel om het proces te versnellen en te vereenvoudigen.

gemiddelde berekenen formule

Met deze praktische tips moet je beter in staat zijn om het gemiddelde te berekenen. Houd onze andere tips in gedachten en je zult merken dat het berekenen van het gemiddelde een stuk makkelijker wordt!

Samenvatting en conclusie

Het berekenen van het gemiddelde is een belangrijke vaardigheid die veelvuldig wordt gebruikt in verschillende contexten, zoals financiën, statistieken en wetenschappelijk onderzoek. In deze artikelserie hebben we besproken hoe je het gemiddelde kunt berekenen en welke formule je hiervoor kunt gebruiken.

Belangrijk om te onthouden is dat het gemiddelde gevoelig kan zijn voor outliers en dat je hiervoor een oplossing moet vinden. Daarnaast hebben we verschillen tussen het gemiddelde en de mediaan besproken en wanneer je beter voor het gemiddelde kunt kiezen.

Om het gemiddelde te berekenen, gebruik je de formule:

Gemiddelde = (Optelling van alle getallen) / (Totaal aantal getallen)

Als je deze formule stap voor stap toepast, kun je het gemiddelde gemakkelijk berekenen. Houd er rekening mee dat het belangrijk is om de juiste gegevens te selecteren en extreme waarden te corrigeren.

Aan de hand van voorbeelden hebben we laten zien hoe je het gemiddelde kunt berekenen in verschillende situaties. Ook hebben we besproken hoe je het gemiddelde kunt berekenen in Excel.

Als je zelf aan de slag gaat met het berekenen van het gemiddelde, let dan op valkuilen zoals verkeerd afronden of selecteren van verkeerde gegevens. Door deze tips in acht te nemen, kun je je berekeningen nauwkeuriger maken en betere resultaten behalen.

Al met al is het berekenen van het gemiddelde een belangrijke vaardigheid die nuttig kan zijn in verschillende situaties. Door de formule te begrijpen en op te letten voor valkuilen, kun je het gemiddelde gemakkelijk en nauwkeurig berekenen.

FAQ

Hoe bereken je het gemiddelde?

Voor het berekenen van het gemiddelde tel je alle getallen bij elkaar op en deel je dit totaal door het aantal getallen.

Wat zijn de basisprincipes van het berekenen van een gemiddelde?

Om een gemiddelde te berekenen heb je een set van getallen nodig. Je telt deze getallen bij elkaar op en deelt de som door het aantal getallen.

Wat is de formule voor het berekenen van het gemiddelde?

De formule voor het berekenen van het gemiddelde is: gemiddelde = (som van de getallen) / (aantal getallen).

Kunnen jullie voorbeelden geven van het berekenen van het gemiddelde?

Ja, natuurlijk! Hier zijn een paar voorbeelden:

Voorbeeld 1: Bereken het gemiddelde van de getallen 5, 8 en 12.
Gemiddelde = (5 + 8 + 12) / 3 = 25 / 3 = 8.33

Voorbeeld 2: Bereken het gemiddelde van de getallen 10, 15, 20, 25 en 30.
Gemiddelde = (10 + 15 + 20 + 25 + 30) / 5 = 100 / 5 = 20

Hoe bereken je het gewogen gemiddelde?

Het gewogen gemiddelde bereken je door elk getal te vermenigvuldigen met een bepaald gewicht. Vervolgens tel je alle gewogen getallen bij elkaar op en deel je de som door de totale som van de gewichten.

Wanneer is het berekenen van het gemiddelde handig?

Het berekenen van het gemiddelde is handig wanneer je een representatieve waarde wilt hebben voor een set van getallen. Het gemiddelde geeft een algemeen beeld van de data.

Wat is het verschil tussen het gemiddelde en de mediaan?

Het gemiddelde is de som van alle getallen gedeeld door het aantal getallen, terwijl de mediaan het middelste getal in een reeks getallen is. Het gemiddelde kan beïnvloed worden door outliers, terwijl de mediaan robuuster is tegen extreme waarden.

Op welke manieren wordt het gemiddelde berekend in verschillende contexten?

Het gemiddelde kan worden gebruikt voor financiële berekeningen, zoals het berekenen van een gemiddeld salaris. Daarnaast wordt het ook gebruikt in statistieken om een algemeen beeld van een dataset te krijgen. In wetenschappelijk onderzoek kan het gemiddelde worden gebruikt om de resultaten van een experiment te analyseren.

Wat is het effect van outliers op het gemiddelde en hoe ga je hiermee om?

Outliers kunnen het gemiddelde sterk beïnvloeden. Om hiermee om te gaan kun je kiezen voor het berekenen van het gemiddelde zonder de outliers (trimmed mean) of je kunt gebruik maken van de mediaan als robuustere maat voor de centrale waarde.

Hoe bereken je het gemiddelde in Excel?

In Excel kun je het gemiddelde berekenen met behulp van de formule AVERAGE. Geef de getallen op als argumenten binnen de haakjes van de formule. Bijvoorbeeld: =AVERAGE(A1:A10) berekent het gemiddelde van de waarden in de cellen A1 tot A10.

Hebben jullie nog praktische tips voor het berekenen van het gemiddelde?

Ja, hier zijn een paar tips:
– Zorg ervoor dat je alle relevante getallen hebt.
– Controleer je berekeningen om fouten te voorkomen.
– Houd bij het berekenen van het gemiddelde rekening met de nauwkeurigheid van de gebruikte getallen.
– Pas de formule aan als je te maken hebt met gewogen gemiddelden of andere variaties.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp